Carousel

VYTVÁŘÍME SPOLEČNĚ MĚSTO S DOBROU ADRESOU

Naše město se přihlásilo ke značce„Město s dobrou adresou“, která je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Společně s dalšími partnery chceme podporovat integrovanou dopravu, jejímž základem jsou vaše potřeby. Vždyť přeci většina z nás na svých cestách chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta.

V současné chvíli si město nechává zpracovat strategický dokument Plán mobility pro město Přerov, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Plán bude dokončen 31.7.2017.

Rozvoj našeho města v oblasti mobility a dopravy tím ale nekončí, ale právě začíná. Kromě navrhovaných opatření je důležitá také organizační složka tohoto plánu, neboli někdo jej bude muset koordinovat, resp. někdo se stane koordinátorem mobility, který bude mít kolem sebe pracovní tým, Proto již nyní tato iniciativa je určitou platformou budoucí spolupráce jednotlivých partnerů, kteří budou mít na starosti, nebo se budou spolupodílet na implementaci tohoto plánu.

Chcete o nás vědět více?
TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru. kde si mohou hrát i děti. Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a naučit se vidět i širší souvislosti. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena. Zvláštní kapitolou jsou průřezová témata, která se na dopravu a mobilitu dívají v širších souvislostech.