O PROJEKTU

Naše město se přihlásilo ke značce Město s dobrou adresou, která je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Společně s dalšími partnery chceme podporovat integrovanou dopravu, jejímž základem jsou vaše potřeby. Vždyť přeci většina z nás na svých cestách chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta. Chceme přispět ke kvalitnějšímu životu a podnětem k rozvoji nás všech. Jen pokud budeme respektovat jeden druhého, jen pokud budeme mít v sobě kus pokory a jen pokud budeme myslet i na druhé, můžeme aktivně přispět k dobré adrese. Realita je ale taková, že vše hodnotíme jen z pohledu našeho domu, naší ulice, ale širší vazby už nevidíme.

V současné chvíli město si nechává zpracovat strategický dokument Plán mobility pro město Přerov, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Plán byl dokončen 31.7.2017.

Rozvoj našeho města v oblasti mobility a dopravy tím ale nekončí, ale právě začíná. Kromě navrhovaných opatření je důležitá také organizační složka tohoto plánu, neboli někdo jej bude muset koordinovat, resp. někdo se stane koordinátorem mobility, který bude mít kolem sebe pracovní tým, Proto již nyní tato iniciativa je určitou platformou budoucí spolupráce jednotlivých partnerů, kteří budou mít na starosti, nebo se budou spolupodílet na implementaci tohoto plánu.

Prostřednictvím vzájemných setkání, besed chceme společně s vámi diskutovat o tom, jakým způsobem můžeme měnit dopravu a mobilitu v našem městě a okolí. Bude se jednat o dlouhý proces, který rozhodně neskončil dne 31.7.2017.

Na spolupráci se těší

Ing. arch. Jan Horký
člen rady města
vedoucí pracovního výboru projektu Plán mobility pro město Přerov

Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE do plánování budoucnosti našeho města.

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ 

Ulrich Beck