JAK SE DOPRAVUJEME

Pokud chceme zlepšit naše město, musíme se na ně naučit dívat z pohledu těch, kteří zde žijí. A naučit se znát jejich potřeby. Jinak se pohybují po městě děti a teenageři, jinak cestují ženy: jiné dopravní prostředky využívají senioři a jinak se chovají muži. I délka našich cílů a délka cesty rozhoduje o využití nejvhodnějšího dopravního prostředku. Do 500 m to může být chůze, do 3 km jízdní kolo, atd., vzájemná kombinace v čase i místě se nevylučuje.  Co to znamená?

STÁVAJÍCÍ ÚDAJE Z NAŠEHO MĚSTA

V rámci charakteristiky poptávky po mobilitě byl proveden dopravně sociologický průzkum (průzkum domácností), který byl zaměřen přednostně na zjištění standardního dopravního chování obyvatel/domácností města v průběhu běžného pracovního dne. Cílem průzkumu bylo stanovit stávající dělbu přepravní práce, dále byl zaměřen i na získání odpovědi na případnou změnu dopravního chování obyvatel. Přinášíme první předběžné výsledky.Inspirace z Grazu

Nicméně chceme, aby údaje daleko více vypovídaly o nás, o obyvatelech našeho města. Isnpirací nám jsou údaje z rakouského Grazu, které představují jak se dopravují, děti, ženy, muži, senioři. Zvláště na poslední skupinu se hodně zapomíná a při navrhovaných opatřeních chceme na ně pamatovat. Dále chceme mít znát údaje dělbu přepravní práce podle vzdálenosti, tak jak to mají v Uherském Hradišti a v Pardubicích.

Jinak cestují děti:

Jinak cestují ženy:

Jiné dopravní prostředky využívají senioři:

A jinak se chovají muži: